MVO

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons hoog op de agenda
Ten aanzien van het schoonmaakonderhoud worden de volgende KPI’s gehanteerd:
• MVO bedrijfsplan
• Voldoen aan Code Verantwoordelijk Marktgedrag.
• Project-specifieke duurzaamheid bevorderende acties.
Duurzaam voor mens en milieu
Maatschappelijk Verantwoord ofwel Duurzaam ondernemen betekent o.a. rekening houden met mens en milieu. Daarom kiezen we producten die het milieu, uw en onze medewerkers zo min mogelijk belasten, bij voorkeur producten die voorzien zijn van het ECO-label. Bovendien springen we zuinig om met papier, elektriciteit en brandstof.
Duurzaam omgaan met personeel
Goede arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk om veilig en gezond te kunnen werken. Ze dragen positief bij aan de motivatie en productiviteit van onze medewerkers. Daarnaast willen we weten waar de risico’s liggen zodat bijvoorbeeld verzuim door onjuiste arbeidsomstandigheden of zelfs ongevallen kunnen worden voorkomen. Mogelijke knelpunten in de arbeidsomstandigheden proberen wij te verbeteren. Hierdoor houden wij ons personeel gemotiveerd en betrokken, wat tevens ten goede komt aan de relatie met onze opdrachtgevers.

.