Afvalmanagement

Afvalmanagement

Uw afval, onze zorg
Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke afvalstromen. WESCO biedt deze bedrijven een duurzaam en uitgebalanceerd concept voor een verantwoorde inzameling, transport en vernietiging van het afval. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van EcoSmart. Dit is een 100% dochter van van Gansewinkel. Hun werkwijze is geïnspireerd op de Cradle to Cradle filosofie. Daarnaast is WESCO een officieel verzamelpunt voor Cartridge4KiKa, waarbij de opbrengst van de lege cartridges wordt gedoneerd aan stichting KiKa.

Cradle to Cradle(C2C)
De centrale gedachte van deze filosofie is dat alle gebruikte materialen volledig hergebruikt moeten kunnen worden zonder dat het zijn waarde verliest. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies optreedt en er geen restproducten overblijven, die alsnog gestort moeten worden. EcoSmart dus.

Afval bestaat niet!

ecosmartlogo.